DÉLVILL Dél-Alföldi Villamos Hálózatszerelő Kft.

Villamos hálózat, közvilágítás tervezés, kivitelezés, lakossági szolgáltatás

Délvill Kft. cégismertető

Cégünk 2001. január 20-án alakult. Megalakulásának fő oka az áramszolgáltatói és az ahhoz szorosan kapcsolódó munkák iránt mutatkozó igény, kereslet.

Délvill Kft. székhely:

Székhelyünk: 5600 Békéscsaba, Bocskai utca 29 szám alatt található.

Cégünk folyamatos fejlődésének és a megnövekedett munka mennyiségének köszönhetően igény jelentkezett a telephely bővítésére. 2017-ben megvásároltuk a Békéscsaba, Bocskai utca 29 szám alatt található telephelyünket ahová a felújításokat követően, amelyek még jelenleg is folyamatban vannak 2019 januárjában át is költöztünk. Jelenleg ez cégünk székhelye.

Az ingatlan 11817 m2 területen helyezkedik el, melyen 2246 m2 felépítmény található. A folyamatos felújításoknak köszönhetően sokkal jobb munkakörülmények között végezhetjük feladatainkat.

Társasunk a telephelyen tárolt anyagokra, berendezésekre vagyonbiztosítást, szolgáltatási tevékenységégükre pedig felelőségbiztosítást kötött

Telephely:

Mivel cégünk több megyében is vállal munkákat (Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Bács – Kiskun megye) a továbbiakban az 5650 Mezőberény V. ker. 109 található ingatlanunk telephelyként üzemel.

Munkaerő:

A kivitelezési csoportban dolgozó kollégáink villanyszerelők, villamoshálózat-szerelők, érvényes FAM vizsgával rendelkező szerelők (hálózatépítői gyakorlattal rendelkező személyek), nehéz és könnyűgépkezelők, fémipari szakmunkások, továbbá betanított munkások. A villamos szerelési tevékenységünk során foglalkoztatott 45 fő saját dolgozó felügyeletét 1 fő ügyvezető/ tulajdonos 1 fő felelős műszaki vezető és 5 fő művezető végzi és a csoport(ok) szakmai felügyeletét a 5 fő csoportvezető irányítja. A tervezési csoportban és irodai munka során alkalmazott szellemi, kiszolgáló munkaerő 27 fő, cégünk összesen 83 fő saját munkavállalóval rendelkezik.

Társaságunk nagy intenzitással ösztönözi és támogatja munkatársai képzését, továbbképzését, munkájuk minőségének folyamatos szinten tartása és fejlesztése érdekében. Gondoskodunk a munkavégzési folyamatok szabályozott módjának fenntartásáról. Biztosítjuk a szükséges védőeszközöket dolgozóink egészségének és munkavégző képességének megtartása érdekében. Dolgozóinkkal megismertetjük cégpolitikánkat és oktatással segítjük céljaink elérését.

Gépesítettség és felszereltség

Vállalkozásunk az előírásoknak megfelelően annak szigorú betartása mellett rendelkezik a hálózatépítéshez és tervezéshez szükséges összes géppel, berendezéssel és eszközzel, jogtiszta programmal.

Délvill Kft. által használt eszközök

  • Villamos ipari és hálózatszerelési kéziszerszámok és mérőeszközök.
  • Szerelvények rögzítéséhez, bontásához szükséges szerszámok és eszközök.
  • Egyéni munkavédelmi felszerelések (KIF, KIF-FAM)

Délvill Kft. tevékenységei

A DÉLVILL Kft. fő tevékenységi köre a villamoshálózatok, közvilágítási rendszerek, transzformátorállomások kivitelezése és tervezése:

Részletesebben:

Szerelési tevékenységünket jellemzően a MVM Magyar Villamos Művek Zrt., esetenként az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. szolgáltatási területén az áramszolgáltatók követelményeinek, az országos típusterveknek, az érvényben lévő magyar és nemzetközi szabványok, jogszabályok előírásainak megfelelően végezzük. 2005. évtől kezdődően megrendelői körünkben egyre nagyobb teret nyernek különböző elsősorban útépítő vállalkozások és önkormányzatok. Elmúlt évek alatt a Délvill Kft. és az Áramszolgáltató munkatársai között kiválóan működő szakmai kapcsolat alakult ki, mely a kölcsönös elismerésre és bizalomra épül.

Minőségbiztosítás

Cégünk 2002. évben bevezette az ISO 9001:2000 nemzetközi szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszert, mely működésének igazolása 2002. december 19-én a tanúsító auditon történt. A tanúsító okiratot –Tanúsítványt – a BVQI Hungary állította ki részünkre. A rendszer megfelelő működésének ismételt igazolása, újratanúsítása 2006. január 18-án, valamint 2009. január 21-én történt meg. 2010. január 18-i audit, már az ISO 9001:2008 szabvány követelményei szerint zajlott le sikeresen. 

Ezeket a minősítéseket azóta is folyamatosan karban tartjuk és az elvárásaiknak megfelelően működtetve cégünket folyamatosan frissítjük. A Kft. alapvető célja a minőségközpontú szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség és az erre alapozott mind magasabb fokú vevői megelégedettség elérése. 

Minden dolgozónktól elvárjuk, hogy tevékenységével, a technológiai és minőségi előírások betartásával járuljon hozzá, hogy szolgáltatásaink kielégítsék megrendelőink elvárt és elvárható igényeit.

Környezet központú irányítási rendszer

A Délvill Kft. tevékenységéből adódó környezeti hatások elsősorban a hulladékok keletkezése és a vegyi anyagok talajszennyezése területére terjednek ki, ezért szigorú szabályozások vonatkoznak e területekre. A szennyezések megelőzését és képzésekkel biztosítjuk. A környezet megóvása érdekében 2010 áprilisában bevezetésre került az ISO 14001:2004 szabvány.

Egészségvédelem és munkabiztonság

A Délvill Kft. alapvető elve a balesetek, egészségkárosodások és rendkívüli események megelőzése, a jelenlegi kockázatok megszüntetése, minimális értékre történő csökkentése, illetve a kockázatok kezelése.

Vizsgálatokkal folyamatosan ellenőrizzük és tökéletesítjük folyamatainkat és tevékenységeinket a teljes balesetmentesség és a biztonság elérése érdekében. Ezen célok elérése érdekében 2010 áprilisában bevezetésre került az OHSAS 180001:2007 szabvány.

Integrált rendszer

A Délvill Kft. vezetése elkötelezett a környezetvédelmi, munka egészségügyi és biztonsági jogszabályok és hatósági előírások betartása és az integrált rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése iránt.

Ezeknek egyik lehetséges eszközének tekintjük, hogy egy integrált rendszert építsünk ki és működtessünk az ISO 9001:2008 az ISO 14001:2004 és az OHSAS 18001:2007 szabványok szerint.

Minőség- környezetirányítás és a MEB iránti elkötelezettségünk érvényesülését bizonyítja, hogy a vezetés és az alkalmazottak a folyamatos képzés eszközeinek felhasználásával megismerjék és elsajátítsák az integrált rendszer követelményeit. Társaságunk ennek folyamatos fejlesztésével kíván a jövőben működni és céljait megvalósítani.

Délvill Kft. üzletpolitikája

Üzletpolitikánk elsődleges szempontnak tekinti a mind magasabb minőségi színvonalú kivitelezési tevékenység szinten tartását és folyamatos fejlesztését, mely a jövőben is biztosítja megrendelőink minőségi kiszolgálását és a piacon elfoglalt helyünk megtartását, bővítését.

Délvill Kft. céljai

Tevékenységünket az ISO:9001 minőségbiztosítási szabvány követelményeinek szellemében a minőség javítását a környezetszennyezés megelőzését szem előtt tartva a már meglévő gépek, berendezések modernizálásával, lecserélésével kívánjuk a jövőben folytatni.

Partnereink, beszállítóink

Az általunk beépített anyagokat jól bevált, megfelelő minőségű anyagokat előállító, illetve forgalmazó beszállítóktól szerezzük be. Előnyben részesítjük a szintén minőségbiztosítási rendszert működtető, tanúsított beszállítókkal, alvállalkozókkal való kapcsolattartást.

Beszállítóinkat és alvállalkozóinkat az általuk nyújtott szolgáltatás megfelelősége alapján kategóriákba soroljuk. 

Elvárjuk, hogy az általuk beszállított anyagok, szerszámok, valamint munkavégzésük folyamata mindenkor feleljenek meg az előírt országos termékszabványok, ágazati előírások és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Délvill Szakmai nap 2024.03.21.

Kedvezményezett neve: DÉLVILL Kft.

Projekt címe: „A Délvill Kft. komplex fejlesztési beruházása
Feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: 204 887 952 Ft.
Támogatás mértéke: 70 %
Projekt tartalma: A projekt keretében műhely átalakítása és bővítése, pince átalakítása valósul meg. Beszerzésre kerül egy daru, egy kotrógép, egy targonca, valamint hőszivattyú telepítése, valamint 4 személy képzése valósul meg. A fejlesztés célja technológiafejlesztés és a kapacitás növelése.

Projekt befejezési dátuma: 2023.07.31.

Projekt azonosító: GINOP-1.2.16-22-2023-01449