Délvill Dél-Alföldi Villamos Hálózatszerelő Kft.

DÉLVILL Dél-Alföldi Villamos Hálózatszerelő Kft.

Villamos hálózat, közvilágítás tervezés, kivitelezés, lakossági szolgáltatás

Délvill Kft. cégismertető

Délvill Kft. cégismertető

Délvill Kft. 2001. január 20-án alakult. Megalakulásának fő oka az áramszolgáltatói és az ahhoz szorosan kapcsolódó munkák iránt mutatkozó igény, kereslet.

Délvill Dél-Alföldi Villamos hálózatszerelő Kft. logó

Délvill Kft. székhelye:

Székhelyünk az 5600 Békéscsaba, Bocskai utca 29. szám alatt található.

Az itt található telephely 3800 m2-en helyezkedik el, amely magába foglal egy 80 m2-es irodaházat szociális helyiségekkel együtt, valamint egy kisebb műhelyet és raktárhelyiséget, gépjármű telephelyet. Az irodaépület elektronikus védelemmel, illetve telefonos riasztással van biztosítva.

A telken kb. 3 000 m2 jó minőségű beton, illetve aszfaltburkolat biztosítja a telken belüli közlekedést, parkolást, tárolást. Itt tároljuk gépjárműveinket, anyagkészletünket, melyeknek védelmét elektronikus riasztással, új kerítés és nagykapuk, valamint kamerarendszer kiépítésével tettünk biztonságosabbá.

Társaságunk a telephelyen tárolt anyagokra, berendezésekre vagyonbiztosítást, szolgáltatási tevékenységünkre, pedig felelősségbiztosítást kötött. 

Délvill Kft. egyéb telephelyei

Mivel cégünk több megyében is vállal munkákat (Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Bács – Kiskun megye) szükségessé vált egy másik telephely megszervezése. Így 2013-ban bővültünk a 5600 Békéscsaba, Nagyrét 1653. szám alatti telephellyel.

A folyamatos fejlődésünknek köszönhetően szükségessé vált további bővülésünk ezért 2016-ban tulajdonosi döntés alapján megvásároltuk az 5600 Békéscsaba, Bocskai utca 29-31. szám alatt található ingatlant ahol a felújításokat követően a 2018-as évtől a telephelyünk fog működni.

Délvill Kft. dolgozói

Dolgozóink villanyszerelők, villamoshálózat-szerelők, érvényes FAM vizsgával rendelkező szerelők (hálózatépítői gyakorlattal rendelkező személyek), nehéz és könnyűgépkezelők, fémipari szakmunkások, továbbá betanított munkások.

Mivel a szerződéseinket a fejlődésünknek köszönhetően nem tudjuk teljes mértékben saját munkaerő alkalmazásával kielégíteni ezért folyamatosan megbízható alvállalkozó partnereink segítségével biztosítjuk a partnereinknek a jó minőséget.

Társaságunk nagy intenzitással ösztönzi és támogatja munkatársai képzését, továbbképzését, munkájuk minőségének folyamatos szinten tartása és fejlesztése érdekében.

Gondoskodunk a munkavégzési folyamatok szabályozott módjának fenntartásáról. Biztosítjuk a szükséges védőeszközöket dolgozóink egészségének és munkavégző képességének megtartása érdekében. Dolgozóinkkal megismertetjük cégpolitikánkat és oktatással segítjük céljaink elérését.

Gépesítettség és felszereltség

Vállalkozásunk a hálózatépítéshez szükséges összes géppel, berendezéssel és eszközzel rendelkezik:

 • 6 db 4×4 hajtásképletű, minimum 5 fő szállítására alkalmas gépjármű
 • 5db minimum 8 tonnás oszlopszállításra is alkalmas min. EUTO2 normának megfelelő motorral rendelkező daruval felszerelt tehergépkocsi
 • 1 db földmunkagép
 • 2 db minimum 14 méteres kosaras gépkocsi
 • 2 db oszlopszállító utánfutó

Délvill Kft. által használt eszközök

 • Villamos ipari és hálózatszerelési kéziszerszámok és mérőeszközök.
 • Szerelvények rögzítéséhez, bontásához szükséges szerszámok és eszközök.
 • Egyéni munkavédelmi felszerelések (KIF, KIF-FAM)

Délvill Kft. tevékenységei

A DÉLVILL Kft. fő tevékenységi köre a villamoshálózatok, közvilágítási rendszerek, transzformátorállomások kivitelezése és tervezése:
 • 4222 ’08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
 • 4321 ’08 Villanyszerelés
 • 7112 ’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Részletesebben:
 • Villamos hálózatok 0,4 kV, 10kV, 20kV, 35kV lég- és kábelhálózatok tervezése és kivitelezése.
 • Transzformátor állomások tervezése és kivitelezése.
 • Közvilágítási rendszerek tervezése és kivitelezése, valamint ezek rekonstrukciói, karbantartása.
 • Kis- és nagyfogyasztói csatlakozó berendezések kivitelezése, cseréje (mérőhely kialakítás stb.).
 • Telephelyek, épületek, üzemcsarnokok külső villamoshálózat szerelési munkái.
 • Fázisjavítás – villamos energetikai szaktanácsadás.
 • Lakossági szolgáltatások, javítások.
Szerelési tevékenységünket jellemzően a NKM Áramszolgáltató Zrt., esetenként az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. szolgáltatási területén végezzük. Megbízásainkat az áramszolgáltatók követelményeinek, az országos típusterveknek, az érvényben lévő magyar és nemzetközi szabványok, jogszabályok előírásainak megfelelően végezzük. 2005. évtől kezdődően megrendelői körünkben egyre nagyobb teret nyernek különböző elsősorban útépítő vállalkozások, vállalatok és Önkormányzatok. Az elmúlt évek alatt a Délvill Kft. és az Áramszolgáltató munkatársai között kiválóan működő szakmai „kollegiális” kapcsolat alakult ki, mely a kölcsönös elismerésre és bizalomra épül.

Minőségbiztosítás

Cégünk 2002. évben bevezette az ISO 9001:2000 nemzetközi szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszert, mely működésének igazolása 2002. december 19-én a tanúsító auditon történt. A tanúsító okiratot –Tanúsítványt – a BVQI Hungary állította ki részünkre.
A rendszer megfelelő működésének ismételt igazolása, újratanúsítása 2006. január 18-án, valamint 2009. január 21-én történt meg. 2010. január 18-i audit, már az ISO 9001:2008 szabvány követelményei szerint zajlott le sikeresen.

Ezeket a minősítéseket azóta is folyamatosan karban tartjuk és az elvárásaiknak megfelelően működtetve cégünket folyamatosan frissítjük. A Délvill Kft. alapvető célja a minőségközpontú szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség és az erre alapozott mind magasabb fokú vevői megelégedettség elérése.

Minden dolgozónktól elvárjuk, hogy tevékenységével, a technológiai és minőségi előírások betartásával járuljon hozzá, hogy szolgáltatásaink kielégítsék megrendelőink elvárt és elvárható igényeit.

Környezet központú irányítási rendszer

A Délvill Kft. tevékenységéből adódó környezeti hatások elsősorban a hulladékok keletkezése és a vegyi anyagok talajszennyezése területére terjednek ki, ezért szigorú szabályozások vonatkoznak e területekre. A szennyezések megelőzését és képzésekkel biztosítjuk. A környezet megóvása érdekében 2010 áprilisában bevezetésre került az ISO 14001:2004 szabvány.

Egészségvédelem és munkabiztonság

A Délvill Kft. alapvető elve a balesetek, egészségkárosodások és rendkívüli események megelőzése, a jelenlegi kockázatok megszüntetése, minimális értékre történő csökkentése, illetve a kockázatok kezelése.

Vizsgálatokkal folyamatosan ellenőrizzük és tökéletesítjük folyamatainkat és tevékenységeinket a teljes balesetmentesség és a biztonság elérése érdekében. Ezen célok elérése érdekében 2010 áprilisában bevezetésre került az OHSAS 180001:2007 szabvány.

Integrált rendszer

A Délvill Kft. vezetése elkötelezett a környezetvédelmi, munka egészségügyi és biztonsági jogszabályok és hatósági előírások betartása és az integrált rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése iránt.

Ezeknek egyik lehetséges eszközének tekintjük, hogy egy integrált rendszert építsünk ki és működtessünk az ISO 9001:2008 az ISO 14001:2004 és az OHSAS 18001:2007 szabványok szerint.

Minőség- környezetirányítás és a MEB iránti elkötelezettségünk érvényesülését bizonyítja, hogy a vezetés és az alkalmazottak a folyamatos képzés eszközeinek felhasználásával megismerjék és elsajátítsák az integrált rendszer követelményeit. Társaságunk ennek folyamatos fejlesztésével kíván a jövőben működni és céljait megvalósítani.

Délvill Kft. üzletpolitikája

Üzletpolitikánk elsődleges szempontnak tekinti a mind magasabb minőségi színvonalú kivitelezési tevékenység szinten tartását és folyamatos fejlesztését, mely a jövőben is biztosítja megrendelőink minőségi kiszolgálását és a piacon elfoglalt helyünk megtartását, bővítését.

Délvill Kft. céljai

Tevékenységünket az ISO:9001 minőségbiztosítási szabvány követelményeinek szellemében a minőség javítását a környezetszennyezés megelőzését szem előtt tartva a már meglévő gépek, berendezések modernizálásával, lecserélésével kívánjuk a jövőben folytatni.

Partnereink, beszállítóink

Az általunk beépített anyagokat jól bevált, megfelelő minőségű anyagokat előállító, illetve forgalmazó beszállítóktól szerezzük be. Előnyben részesítjük a szintén minőségbiztosítási rendszert működtető, tanúsított beszállítókkal, alvállalkozókkal való kapcsolattartást.

Beszállítóinkat és alvállalkozóinkat az általuk nyújtott szolgáltatás megfelelősége alapján kategóriákba soroljuk. Elvárjuk, hogy az általuk beszállított anyagok, szerszámok, valamint munkavégzésük folyamata mindenkor feleljenek meg az előírt országos termékszabványok, ágazati előírások és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Elérhetőségeink

DÉLVILL Dél-Alföldi Villamos Hálózatszerelő Kft.

 • Székhely: 5600 Békéscsaba, Bocskai utca 29.
 • Telephely: 5600 Békéscsaba, Bocskai utca 29.
 • Levelezési cím: 5600 Békéscsaba Pf.: 12.
 • Telefon: 66/ 532-950   Fax: 66/ 532-951

Szabó Renáta – Gazdasági vezető

 • Telefon:  +36 20 384 7555
 • Email: iroda@delvill.hu